UZMANLIK ALANLARIMIZ / TECRÜBE

ENERKO, kurucusunun sahip olduğu 50 yıllık sağlam deneyimin temelleri üzerinde yükselen, kurumsal olarak genç ve dinamik bir şirkettir. Kurucusunun deneyimleri referanslar ve arşiv bölümlerinde ayrıntıları ile verilmiştir.
Ayrıca yıllar boyunca kazanılan deneyimler aşağıda özetlenmiştir:
ENERKO’ nun kapasitesi, kojenerasyon ve kombine çevrim santralleri ve endüstriyel tesis projelerinin yapımında kazanılan teknik ve teknolojik deneyimlerle büyümüş ve zenginleşmiştir. Bu kazanımları hem dizayn, hem konstrüksiyon hem de piyasa operasyonları açılarından görebilmekteyiz. Başka bir değişle, bir enerji santrali ve tesisin yapımından devreye alınmasına, işletmesinden bakım ve revizyonuna kadar, her türlü hizmeti verebilmekteyiz. Ayrıca proje geliştirme aşamasında da müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri karşılamaktayız.

Uzmanlık alanlarımız, aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

Enerji Santrali ve Kojenerasyon Projeleri

Kojenerasyon, elektrik ve ısıyı aynı anda üreten teknolojidir. Pek çok endüstriyel tesis kendi elektrik ve ısı ihtiyaçlarını bu sistemleri kullanarak karşılamaktadır. İhtiyaca ve uygulamaya göre çok çeşitli kojenerasyon tipleri mevcuttur. Kombine çevrim santralları ise yakıttan sağlanan enerjinin %50-60 arasındaki kısmını elektrik enerjisine çeviren yüksek elektrik üretim randımanlı tesislerdir.

ENERKO, engin deneyimiyle sadece doğalgaz santrallerinde değil, kömür de dahil her türlü enerji tesislerinde her türlü enerji santrali fizibilite çalışmaları, ön mühendislik, montaj süpervizyon ve devreye alma konularında hizmet vermektedir.

Enerji Santrali Projeleri

• Santral ön hazırlık dizaynının hazırlanması,
• Santral ihale ve satın alma dokümanlarının hazırlanması (ITB, teknik ve ticari şartnameler, zaman planlama çizelgeleri v.s.),
• Tekliflerin değerlendirilmesi,
• Süpervizyon hizmetleri (QA, QC, HSE, montaj program kontrol v.s.)
• Montaj ve/veya montaj kontrolü (süpervision) hizmetlerini yapabilecek deneyimde mühendis ve yetişmiş teknisyen sağlanması.

UZMANLIK ALANLARIMIZ / TECRÜBE
Uzmanlık Alanlarımız / Tecrübe
ENERJİ PİYASASI, MEVZUAT, ANALİZLER
Enerji Piyasası, Mevzuat, Analizler
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Danışmanlık Hizmetleri