Referanslar

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :

• ENKA İnşaat
Enerji Yatırımlarında Proje Bazlı Danışmanlık Hizmetleri
• DOĞAN HOLDİNG
Enerji Santrali Yatırımı Danışmanlık Hizmetleri

PROJE YÖNETİMİ VE SUPERVİZYON HİZMETLERİ:
• CMI HEAT RECOVERY SYSTEMS / BELÇİKA

Maliyet Kontrolü Yönetimi ve Çeşitli Konularda Saha Süpervizyon Hizmetleri

UZMANLIK ALANLARIMIZ / TECRÜBE
Uzmanlık Alanlarımız / Tecrübe
ENERJİ PİYASASI, MEVZUAT, ANALİZLER
Enerji Piyasası, Mevzuat, Analizler
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Danışmanlık Hizmetleri